AUDIT-SYSTEM tel; 506 193 057


STRONA GŁÓWNA OCHRONA ŚRODOWISKA i BHP POMIARY STANOWISKOWE KONTAKT


LABORATORIUM BADAŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH
nr: AB 1244
           

            Naszym priorytetem jest rzetelne prowadzenie pomiarów zgodnie z normami przedmiotowymi i naszymi procedurami badawczymi, zakres akredytacji laboratorium: 

Laboratorium Badań Czynników Szkodliwych

ul. 29 Listopada 4/2, 32-050 Skawina

 

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Środowisko pracy

− hałas

Równoważny poziom dźwięku A

Maksymalny poziom dźwięku A

Szczytowy poziom dźwięku C

Zakres: (35,0 − 135,0) dB

Metoda pomiarowa bezpośrednia

 

Poziom ekspozycji na hałas

odniesiony do:

− 8 godzinnego dobowego wymiaru

   czasu pracy

− do tygodnia pracy

(z obliczeń)

PN-N-01307:1994

PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metod obejmujących Strategię 2 - p.10

i Strategię 3 - p. 11

Środowisko pracy

− powietrze

Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na:

Pyły przemysłowe:

- frakcja wdychalna

- frakcja respirabilna

Metale:

- frakcja wdychalna

- frakcja respirabilna

Metoda dozymetrii indywidualnej

Metoda stacjonarna

PN-Z-04008-07:2002+Az1:2004

 

Wskaźnik narażenia

(z obliczeń)

Stężenie frakcja wdychalna

Zakres: (0,5 − 17) mg/m³

Metoda filtracyjno-wagowa

PN-91/Z-04030/05                          

Stężenie  frakcja respirabilna

Zakres: (0,3 − 7,3) mg/m³

Metoda filtracyjno-wagowa

PN-91/Z-04030/06                          

Stężenie tlenku węgla

Zakres: (2,33 − 550) mg/m³

Metoda elektrochemiczna

PB-06 wyd.1 z dnia 15.05.2012 r.

Stężenie tlenku azotu

Zakres: (0,63 − 62) mg/m³

Metoda elektrochemiczna

PB-07 wyd.1 z dnia 15.05.2012 r.


pomiary i badania nieakredytowane:
  • oświetlenie elektryczne na stanowiskach pracy
  • oświetlenie ewakuacyjne
  • ocen tempa metabolizmu metodą chronometrażowo-tabelaryczną 
  • mikroklimat umiarkowany
  • dobór ochronników słuchu 
  • i inne 
 LABORATORIUM BADAŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH
32-050 Skawina
ul. 29 Listopada 4/2

tel/fax; 012 276-71-22

tel.kom. 506 193057, 604 957437

e-mail; laboratorium-as@wp.pl 


..::Copyright © 2001-2014 gt_greg::..