AUDIT-SYSTEM tel; 506 193 057


STRONA GŁÓWNA OCHRONA ŚRODOWISKA i BHP POMIARY STANOWISKOWE KONTAKT


LABORATORIUM BADAŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH
nr: AB 1244
           

            Naszym priorytetem jest rzetelne prowadzenie pomiarów zgodnie z normami przedmiotowymi i naszymi procedurami badawczymi, zakres akredytacji laboratorium:pomiary i badania akredytowane:
  • pomiary hałasu słyszalnego na stanowiskach pracy
  • pomiary zapylenia na stanowiskach pracy - frakcja wdychalna, frakcja respirabilna
PEŁNY ZAKRES AKREDYTACJI DO POBRANIA w PDForaz aktualny CERTYFIKAT AKREDYTACJI

pomiary i badania nieakredytowane:
  • oświetlenie elektryczne na stanowiskach pracy
  • oświetlenie ewakuacyjne
  • ocen tempa metabolizmu metodą chronometrażowo-tabelaryczną 
  • mikroklimat umiarkowany
  • dobór ochronników słuchu 
  • i inne 
 LABORATORIUM BADAŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH
32-050 Skawina
ul. 29 Listopada 4/2

tel/fax; 012 276-71-22

tel.kom. 506 193057, 604 957437

e-mail; laboratorium-as@wp.pl 


..::Copyright © 2001-2014 gt_greg::..