AUDIT-SYSTEM tel; 506 193 057

 

STRONA GŁÓWNA

OCHRONA ŚRODOWISKA i BHP

POMIARY STANOWISKOWE

KONTAKT

 OCHRONA ŚRODOWISKA i BHP


    Biuro Usług "AUDIT-SYSTEM" świadczy kompleksowe usługi z zakresu wymagań Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach, Prawa wodnego oraz innych ustaw środowiskowych obowiązujących Przedsiębiorców w związku prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

zarządzanie środowiskowe:

 • prowadzenie nadzoru ekologicznego nad działalnością produkcyjną przedsiębiorstwa (gospodarka odpadami, emisje zanieczyszczeń pyłowych, hałasu, gospodarka wodno-ściekowa, itd.)
 • prowadzenie dokumentacji, ewidencji, rejestrów i sprawozdań, naliczanie opłat
 • pomoc w funkcjonowaniu zarządzania środowiskowego ISO 14001, prowadzenie rejestrów wymagań prawnych i aspektów środowiskowych, prowadzenie monitoringu

ekspertyzy i raporty:

 • wykonywanie dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami (program gospodarki odpadami, wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów)
 • wykonywanie raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • wykonanie wniosków dla uzyskania pozwoleń
 • KOBiZE

pomiary, analiza i badania:

 • prowadzenie pomiarów emisji pyłów i gazów
 • prowadzenie pomiarów, oceny i analizy oddziaływania akustycznego


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

            Naszym priorytetem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi formalno prawnej, pomiarowej oraz bieżącego prowadzenia spraw BHP i p.poż.  w jednostkach gospodarczych.

zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie:

 • nadzorowanie zgodności prawnej, monitorowanie prawa BHP i p.poż. aktualizowanie wymagań
 • prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy w działalności produkcyjnej
 • prowadzenie dokumentacji, sprawozdań BHP, w tym rejestrów czynników szkodliwych, szkoleń i zadań
 • prowadzenie dokumentacji wypadkowej
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników

ekspertyzy i raporty, inne;

 • prowadzenie przeglądów bezpieczeństwa
 • opracowywanie oraz aktualizowanie kart oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy
 • audyty systemu zarządzania BHP

 

W ramach outsourcingu, prowadzimy całoroczną obsługę techniczno-prawną, obejmującą zarządzanie obowiązkami formalno-prawnymi z zakresu ochrony środowiska, które przedsiębiorstwo jest zobowiązane realizować.

            Pracownicy biura posiadają odpowiednie kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie zawodowe, umiejętności potwierdzone specjalistycznymi szkoleniami i upoważnieniami gwarantujące rzetelność wykonywanych prac. Biuro utrzymuje opisany system procedur oparty na systemie zarządzania serii 14001, 17025 oraz 18001.

 


..::Copyright Š 2001-2014 gt_greg::..